Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
Twitter Facebook Google Plus

Despre proiect

Despre proiect

„Cetateni activi ai societatii prin economie sociala” este un proiect multi-regional, rural si urban desfasurat regiunile in Bucuresti-Ilfov Sud-Est Sud-Muntenia in judetele Bucuresti, Buzau, Dambovita si Giurgiu pe o durata de 12 luni.

Proiectul adera in mod explicit la principiul egalitatii de sanse si al nediscriminarii indiferent de rasa, nationalitate, etnie, limba, vulnerabilitate etc. Prin proiectarea activitatilor, precum si identificarea si selectia persoanelor din grupul tinta, Solicitantul are in vedere sa asigure respectarea principiului egalitatii de sanse, de gen, principiului nediscriminarii si incluziunea sociala.

Proiectul nostru contribuie la redresarea acestor discrepante mai intai in selectia participantilor prin faptul ca se adreseaza atat categoriilor de grup tinta din mediul urban, cat si in cel rural.

Criteriile de selectie a participantilor la cursurile de formare nu vor tine cont de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, gen, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.

Conform Recomandarii Comisiei Europene cu privire la competentele cheie acestea reprezinta un factor major in inovatie, productivitate si competitivitate si contribuie la motivatia si satisfactia angajatilor, precum si la calitatea muncii. Abordarea interregionala si transnationala este reflectata prin schimbul de informatii, experienta, rezultate si bune practici, prin dezvoltarea unor actiuni coordonate sau comune mai multor regiuni si dezvoltarea unei retele pentru promovarea ocuparii in sectoarele nonagricole din mediul rural.

Activitatile proiectului contribuie la facilitarea accesului la informatii relevante cu privire la oportunitatile de formare profesionala si perspectivele de ocupare astfel incat fiecare cetatean sa poata lua cea mai buna decizie in ceea ce priveste propria dezvoltare profesionala. Consilierea in cariera reprezinta un instrument deosebit de util pentru gestionarea rationala a resurselor umane si asigurarea egalitatii de sanse in ceea ce priveste accesul la educatie, formare profesionala si pe piata muncii.

Formarea profesionala este una dintre masurile cele mai eficiente pentru reducerea handicapului creat de nivelul educational redus si de lipsa de adecvare a acestora la cerintele pietei muncii. A cauta un loc de munca este o munca in sine iar din acest punct de vedere participarea la activitati de consiliere si formare reprezinta o masura menita sa formeze deprinderile specifice unui comportament proactiv pe piata muncii.

Proiectul are o abordare integrate care tine seama de complexitatea situatiei persoanelor vulnerabile, care se confrunta cu probleme de natura pshihologica, sociala si economica si isi propune sa asigure corelarea dintre necesitatile pietii muncii la nivel regional si formarea profesionala pentru a asigura o integrare si mentire pe piata muncii sustinuta si de lunga durata.

Obiectivul general al proiectului
Obiectivul general al proiectului „Cetateni activi ai societatii prin economie sociale” este acela de a facilita accesul pe piata muncii a 160 persoane (persoane de etnie roma, familii care au mai mult de 2 copii si/sau familii monoparentale, femei, persoane cu venitul minim garantat, etc) pentru a realiza o dezvoltare multi-regionala durabila si inclusiva la nivelul comunitatilor din regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Est, Sud-Muntenia. Proiectul are o abordare integrate care tine seama de complexitatea situatiei persoanelor vulnerabile, care se confrunta cu probleme de natura pshihologica, sociala si economica si isi propune sa asigure corelarea dintre necesitatile pietii muncii la nivel regional si formarea profesionala pentru a asigura o integrare si mentire pe piata muncii sustinuta si de lunga durata.

Obiectivul general al promovarii dezvoltarii durabile este acela de a avea oameni mai bine pregatiti pentru a face fata provocarilor prezente si viitoare si pentru a actiona cu responsabilitate fata de generatiile viitoare. Din aceasta perspectiva proiectul contribuie la dezvoltarea durabila prin echiparea membrilor tinta cu competente necesare atat pentru a ocupa un loc de munca cat si pentru a cunoaste, a actiona, a se dezvolta pe sine si a fi membru activ al societatii.

Obiective orizontale ale POS DRU:
• Egalitate de sanse
• Dezvoltare durabila
• Inovatie si TIC
• Abordare interregionala

Obiectivele specifice / operationale ale proiectului
• Dezvoltarea si implementarea de activitati care sa promoveze economia sociala ca un instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica regional si facilitarea de parteneriate in domeniul cooperarii la nivel local/regional/national;
• Dezvoltarea capacitatii si competentelor profesionale, a competentelor TIC, cunostintelor, stimei de sine si a suportului social pentru 160 persoane apartinand grupurilor vulnerabile, astfel incat sa creasca sansele acestora de a se integra si mentine pe piata muncii;
• Asigurarea de formare profesionala pentru 12 managerii ai structurilor de economie sociala in vederea dobandirii competentelor necesare de planificarea unei afaceri, antreprenoriat, marketing si vanzari, management financiar, resurse umane, etc;
• Initierea, consolidarea capacitatii, sustinerea si promovarea a 6 de structuri ale economiei sociale dezvoltate de grupurile vulnerabile, ca instrument flexibil si durabil pentru dezvoltarea economica si crearea de bunastare si de locuri de munca la nivel regional. Proiectul raspunde si preocuparilor generale strategice ale POSDRU privind promovarea economiei sociale ca mecanism care contribuie la crearea de forme de ocupare inovatoare si flexibila pentru grupurile vulnerabile, promoveaza cetatenia activa si sprijina direct cooperarea si consolidarea coeziunii sociale.

Grup tinta
Proiectul va oferi beneficii concrete si directe unui grup tinta format din 160 persoane vulnerabile, in ceea ce priveste imbunatatirea abilitatilor si capacitatilor de incluziune sociala si de accesare a resurselor si serviciilor comunitatii. Sesiunile de consiliere psihologica, informare si orientare profesionala, programele de formare pentru obtinerea de calificari relevante pe piata muncii reprezinta instrumente flexibile si durabile pentru integrarea, reintegrarea si mentinerea pe piata muncii.

Activitati
Activitatile proiectului contribuie la facilitarea accesului la informatii relevante cu privire la oportunitatile de formare profesionala si perspectivele de ocupare astfel incat fiecare cetatean sa poata lua cea mai buna decizie in ceea ce priveste propria dezvoltare profesionala. Consilierea in cariera reprezinta un instrument deosebit de util pentru gestionarea rationala a resurselor umane si asigurarea egalitatii de sanse in ceea ce priveste accesul la educatie, formare profesionala si pe piata muncii.
A1. Managementul proiectului.
A2 – Informare, publicitate si marketingul proiectului indeplineste ObS1 si contribuie la ObS2 si ObS3. Servicii subcontractate de catre S: de informare si promovare, editare si multiplicare materiale publicitare, organizare evenimente, catering evenimente.
A3 – Promovarea economiei sociale la nivelul comunitatilor locale.
A4 – Dezvoltarea si promovarea de activitati suport care se adreseaze membrilor GT. contribuite direct la realizarea ObS2 si ObS3. Se va subcontracta servicii de formare profesionala in vederea calificarii a 80 de pers GT.
A5 – Infiintarea si dezvoltarea de structuri ale economiei sociale si crearea de locuri de munca care sa faciliteze oportunitati de angajare pentru grupurile vulnerabile.

Rezultate anticipate
Integrarea in activitati de munca ce contribuie la o dezvoltare durabila a comunitatilor, bazata pe respectul fata de diversitatea sociala si resursele natural regionale poate contribui eficient la reintegrarea sociala a grupurilor vulnerabile vizate in acest proiect, precum si dezvoltarea structurilor de economie sociala si promovarea acestora ca instrument flexibil si durabil pentru dezvoltare economica si cresterea de bunastare la nivel regional va aduce ca beneficii:
• dezvoltarea serviciilor sociale de suport pentru membrii grupurilor vulnerabile, astfel incat acestia sa se poata integra si mentine pe piata muncii ( 160 de persoane);
• formarea, dezvoltarea si consolidarea unor deprinderi si resurse de viata independenta si a unei atitudini pozitive si responsabile fata de propria persoana, familie si comunitate in randul membrilor grupului tinta;
• cresterea nivelului de formare profesionale prin participarea la programele de calificare a 80 persoane din grupul tinta, acestia se vor califica in domeniul serviciilor : bucatari, ospatari, personal de ingrijire copii, personal de ingrijire persoane/batrini, animator socioeducationali, IT;
• dezvoltarea competentelor profesionale pentru 12 manageri si asistenti ai structurilor de economie sociala prin dobandirea de competente necesare de planificarea unei afaceri, antreprenoriat, marketing si vanzari, management financiar, resurse umane;
• dezvoltarea si promovarea unor activitati generatoare de venit la nivel de comunitati locale, activitati care ajuta membrii grupurilor vulnerabile sa se integreze sau reintegreze pe piata muncii si care contribuie la bunastarea comunitatii ca urmare a infiintarii a 6 SES.

Parteneri
Proiectul „Cetateni activi ai societatii prin economie sociala” este implementat de Agentia pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Pro Diversitate (Solicitant) in parteneriat cu Asociatia Pakiv Romania (Partener 1), Asociatia pentru Dezvoltare si Incluziune Sociala ADIS (Partener 2), Primaria Sector 2 a Municipiului Bucuresti (Partener 3), si Asociatia Romana pentru Educatie si Dezvoltare (Partener 4).